1 . Voorwaarden gebruik website.
Deze pagina (samen met de documenten refererend hieraan) bevatten de gebruiksvoorwaarden van deze website (www.moetiknaardedierenarts.nl en andere gerelateerde dochterpagina’s en applicaties) als gast of geregistreerde gebruiker.

Lees de gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van de website. Door gebruik van onze website geeft u aan dat u instemt en akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden verzoeken wij u zich te onthouden van de adviezen op deze website.

2. Informatie over ons.
www.moetiknaardedierenarts.nl wordt beheerd door DierenDokters B.V., Landjuweel, 3905 PE Veenendaal, Nederland. www.moetiknaardedierenarts.nl is een samenwerking tussen DierenDokters B.V. en Vethelpdirect.com Limited. www.vethelpdirect.com Limited is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 5710161 adres; maatschappelijke zetel in The Bristol Office , 2 Southfield Road , Westbury-on-Trym , BRISTOL . BS9 3BH .

3. Toegang tot onze website.
De toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis. Wij behouden het recht tot intrekking of wijziging van onze service die wij bieden op onze website zonder mededeling. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze website op enig moment of een bepaalde periode niet beschikbaar is. U bent verantwoordelijk voor alle personen die toegang tot onze site krijgen via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden en dat zij hieraan voldoen.

4. Intellectueel eigendom.
Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het daarop gepubliceerd materiaal. De inhoud van deze site is beschermd door copyright wetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag een kopie afdrukken, en uittreksels downloaden van alle pagina’s van onze website voor persoonlijk gebruik. U mag de aandacht van andere vestigen op materiaal dat van onze website komt.

U mag geen papieren of digitale kopieën van materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op eigen wijze aanpassen. U mag geen illustraties, afbeeldingen, foto’s video’s en audio gebruiken los van de begeleidende tekst. Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze website moet altijd worden erkend. U mag zonder licentie geen materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden. Wanneer u materiaal (of een deel van onze website) afdrukt (anders dan voor advies waar deze site voor bedoeld is), kopieert of download bent u in strijd met de gebruikersvoorwaarde. Het recht op gebruik van onze website komt onmiddellijk te vervallen en u zult naar onze keuze het verkregen materiaal moeten retourneren of vernietigen.

5. Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar, advies en materialen op onze website met betrekking tot de toestand van uw huisdier zijn bedoeld als richtlijn. Het helpt u om te beslissen hoe snel u contact moet opnemen met uw dierenarts. Neem altijd direct (telefonisch) contact op met uw dierenarts wanneer u twijfelt over de gezondheidstoestand van uw huisdier. Andere materialen op de website zijn niet bedoeld als advies. Wij wijzen dan ook alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeien uit het vertrouwen in dergelijke materialen van elke bezoeker.

De informatie op de website met betrekking tot de conditie van uw huisdier is gemaakt door gekwalificeerde en in de Europese unie geregistreerde dierenartsen. Wanneer u zich buiten de EU bevind moet u de adviezen met betrekking op uw huisdier niet gebruiken.

6. Onze website wordt regelmatig gewijzigd
Wij streven ernaar onze website regelmatig en op ieder moment bij te werken. Indien de noodzaak zich voordoet kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. Materiaal op onze website kan op een bepaald moment gedateerd zijn, maar zijn niet verplicht om dergelijk materiaal direct of naar actualiteit bij te werken.

7. Onze aansprakelijkheid
Het weergegeven materiaal op onze website wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen over de nauwkeurigheid. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij, en derden aan ons verbonden, uitdrukkelijk uit;

Alle garanties, voorwaarden en andere waarborgen die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het recht van het eigen vermogen.

Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze website, aan de website gekoppelde materialen geplaatst op het inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor verlies van inkomsten, omzet, inkomstderving of verlies van contract en enig ander verlies en schade van welke aard dan ook ongeacht de oorzaak en ongeacht de oorzaak, ongeacht of deze veroorzaakt door de onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) noch onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

a. Informatie over u en uw bezoeken aan onze site In overeenstemming met ons privacy beleid verwerken wij informatie over u. Door het gebruik van onze website stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

9. Link van onze website
Onze website bevat links naar ander websites en bronnen van derden. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van die website of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor heb of voor enig verlies of schade die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van deze. Eventuele transacties op websites van derden worden gedaan met de voorwaarden van derden.

10. Bevoegdheid van toepasselijk recht
De Engelse en Nederlandse rechtbanken zullen exclusieve jurisdictie hebben over een vordering die voortvloeit uit of samenhangt met een bezoek aan onze website. Deze gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Engels en Nederlands recht.

11. Merken
Vet help direct is een handelsmerk van Vethelpdirect.com Limited

12. Variaties
Wij kunnen deze gebruikersvoorwaarden op deze pagina op elk moment herzien. Aangezien deze bindend zijn voor u wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd door te nemen en eventuele wijzigingen op te merken. Een aantal van deze bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders gepubliceerd op onze website.

13. Uw zorgen
Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze website wordt weergegeven neem dan contact met ons op via onze feedback pagina.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.

Find a vet

Choose a local vet practice

 
 

»

Find a vet by county, town or speciality